ارسال آگهی رایگان
حساب کاربری خانه تمام آگهی ها پشتیبانی
اولین سامانه کارگران فصلی
سامانه استخدام و کاریابی پاتوق کار در راستای بهبود وضعیت کار و شیوه استخدام در جامعه گام برداشته و با ایجاد فضایی امن، شرایط را برای فعالیت بی دردسر کارگران و کارفرمایان فراهم ساخته و با امکان ایجاد پرداخت امن و ارائه نرخ پایین، آسودگی خاطر را برای شما به ارمغان می آورد.